Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn Haitian Creole + French Online in No Time

1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Aug 9, 2020

 

Zoom Kreyòl: Nou ka aprann Kreyòl PlopPlop sou Zoom

Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom

Zoom pèmèt ou aprann Kreyòl fasil, Taptap, avèk jwa epi san dlo nan je

Zoom allows you to learn Haitian Creole easily, fast, joyfully and without tears.

Kounye a avèk Zoom, nou ka aprann yon lòt...