Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Haitian News Updates - Les Nouvelles d'Haiti - Las Noticias de Haiti

Aug 19, 2012

Pamela White Ranplase Kenneth Merten Tankou Nouvo Anbasadè an Ayiti

Pamela di ke li pare pou-l al ankouraje kreyasyon travay an Ayiti. Li ajoute ke san yon bon ekonomi, pa ka gen bon jan chanjman de baz an Ayiti. Konsa, li vle travay men nan lamen avèk prezidan Martelly ak premye minis li pou envite mèt biznis pou al envesti an Ayiti. Ayiti bezwen plis faktori, plis otèl ak plis touris.

Anbasadè Pamela di ke li gen entansyon apiye gouvènman Martelly a nan efò l-ap fè pou devlope peyi Dayiti. Pamela White rekonèt ke dyaspora Ayisyen an gen yon gwo wol pou-l jwe nan developman peyi a tou. Yo gen ekspètiz nan anpil domèn ki ka kontribye nan avansman Ayiti. Konsa, li envite tout Ayisyen toupatou pou yo panse avèk pey .

Pamela White pwomèt pou-l koze ak tout Ayisyen. Menm si li pa pale Kreyòl tankou ansyen anbasadè Kenneth Merten, li va toujou gen yon entèprèt avèk li. Ayisyen pral gen chans pou yo di-l sa yo vle. Pandan sejou li an Ayiti, li va gen opòtinite pou-l aprann Kreyòl tou. Li menm di ke li dispoze al pase kèk nwit anba tant avèk Ayisyen pou-l ka soufri sa y-ap soufri.

Daprè depatman deta ameriken, diplomat ameriken an gen entasyon pou-l vwayaje toupatou nan peyi a pou-l ka wè bezwen peyi a avèk de je pa-l. Nou di bòn chans a Pamela White an Ayiti!

Find Creole and French Language books that are worth reading right on EBookPublishersWeek on Pinterest

Learn Haitian Creole in One Week - Aprendan el Creole Haitiano Dentro de una Semana

Quick Haitian Creole Grammar Reference

How Do You Say ‘This’ in Haitian Creole? - Ki Jan Nou Di ‘Sa’ an Kreyòl?

Easy Haitian Creole and French Expressions and Phrases for English Speakers

Aprendan el Creole Haitiano Hoy - Learn Haitian Creole Today - Aprann Kreyol Jodi-a


Learn French MP3 Dialogues - Dialogues Français MP3 – French Lesson MP3 Conversations – Free French MP3 Di...

Find Creole and French Language books that are worth reading right on EBookPublishersWeek on Pinterest