Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Learn Body Parts in Haitian Creole (Medical Creole)

Feb 17, 2010

 

Kò Moun An Kreyòl - Human Body in Creole

 

Pati Nan Kò Moun - Body Parts

 

Tèt - Head

 

Chevé - Hair

 

Zórèy - Ears

 

Kou - Neck

 

Jé / Zyé - Eyes

 

Dlo nan Jé (Literally water in eyes) - Tears

 

Po Zyé/ Po Jé  - Eyelid

 

Sousi - Eyebrow

 

Figu / Figi / Visaj - Face

 

Bò Figu - Cheek

 

Machwa / Machwè - Jaw

 

Dèyè Tèt - Nape

 

Zèpòl - Shoulder(s)

 

Pwatri-n - Chest

 

Do - Back

 

Anba Ponyèt / Anba bra / Anba Zèpól - Underarm

 

Zo - bones

 

Gwo Zo - Big bones

 

Vant - Lestomak

Bouda / Dèyè / Dèkay (Fès) - Butt

Gwo Bouda - Big Butt

Ti Bouda - Small butt

 

Twò gra - overweight

 

Twòp grès - Too much grease

 

Kwis - Thighs

 

Janm / Janb - Legs

 

Dwèt - Fingers

 

Men - Hands

 

Zong - nails

 

Zong Dwèt  - Fingernails

 

Zòtèy - Toes

 

Zong Zòtèy - toenails

 

Koud Pyé - Ankle (kick, a blow with one’s foot)

 

Pyé - Foot, Feet

 

Get the complete list of body parts at http://sakpaselearnhaitiancreole.blogspot.com

 

 

<br><br>