Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Jun 12, 2010

Get the vocabulary for this lesson at http://sakpaselearnhaitiancreole.blogspot.com

This is an excerpt from "Creole Builds Haiti: You can Understand, Read, Write and Speak Creole" by Mr. Joseph J. Charles. This book will be released in July, 2010.Buy your copy today.

 

 

Rad Nou Mete Sou Kò nou – Clothes we wear

Lè li fè cho Nouyòk, nou mete rad lejè. Nou mete dekòlte, chòt ak mayo – When it is hot in New York, we were light clothes. We wear open-necked clothing. We wear shorts and t-shirt.

Lè li fè fre nan Kansas, nou mete chanday – When it is fresh in Kansas, we wear sweater Lè li fè fret Nouyòk, tout moun mete manto – When it is cold in New York, everybody wears coats

Lè lapli ap tonbe Mayami, moun mete yon padesi pou yo pa mouye. Anpil moun kite lakay yo avek yon parapli – When it is raining in Miami, people wear an umbrella to avoid getting wet. Many people leave their home with an umbrella.

Si nou pral nan Mache an fè oswa Kwa dèbosal, nou ka pase achte yon chapo. Lè solèy cho an Ayiti, nou bezwen mete chapo – If we are going to Iron Market or Croix des Bosales, we can drop by to buy hats. When the sun is hot in Haiti, we need to wear hats.

Nou bezwen achte parasol oswa lonbrèl ak lunèt solèy tou. – We need to buy parasol and sunglasses too.

Fòk nou kouri al lakay. Fòk nou wete kò nou nan lapli-a. Nou pa ka kontinye mouye konsa – We must run home. We must get out of the rain. We can not continue to get wet like this.

Nou pa ka swe lè n-ap kouri anba lapli – we can’t perspire when we are running in the rain.

Si nou pa seche rad nou, kourandè ka fè nou malad – Nou ka tonbe malad ak krip – If we do not dry our clothes, draft can make us sick. We can fall sick with the flu. Get the rest of the vocabulary at SakPaseLearnHaitianCreole.blogspot.com