Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn Haitian Creole + French Online in No Time

1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Mar 31, 2024

https://nouvelkreyol.blogspot.com/ presents Haitian News and updates in Haitian Creole and English.  

Nwit Pòtoprens Cho – Port-au-Prince’s Hot Nights – Les Nuits Chaudes de Port-au-Prince - Las Noches Calientes de Puerto Principe.

Listen to Haitian News in Creole, English, and Spanish.

If you want to learn...


Mar 26, 2024

Haitian Creole / Kreyol:

Buy a copy of this book on Amazon.com

 

"Vwala se te yon fwa, yon machann ki t'ap mache monte, mache desann vann poul nan lari yo.  Li kòmanse nan yon katye ki te gen anpil moun.  Li konnen vwazinaj la trè byen. Chak kote li pase, machann nan tap rele, "Bèl Poul ak Pentad pou...