Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!

1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Body Parts in Haitian Creole for Educational Purposes and Medical Reasons: List of Male and Female Body Parts

Apr 6, 2011

Kò Moun An Kreyòl - Human Body in Creole
Pati Nan Kò Moun - Body Parts
Tèt - Head
Chevé - Hair
Zórèy - Ears
Kou - Neck
Jé / Zyé - Eyes
Dlo nan Jé (Literally water in eyes) - Tears
Po Zyé/ Po Jé  - Eyelid
Sousi - Eyebrow
Figu / Figi / Visaj - Face
Bò Figu - Cheek
Machwa / Machwè - Jaw
Dèyè...